Newyddion

£10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng NghymruYn dilyn y galw uchel am gyllid ar draws y sectorau celfyddydol a diwylliannol bydd £10.7 miliwn ar gael i gefnogi sefydliadau ac unigolion yn ystod y pandemig, gan olygu bod cyfanswm y pecyn cyllido sydd ar gael drwy’r Gronfa Adferiad Diwylliannol yn £63.7miliwn.

Mae hyn yn ychwanegol i becyn portffolio gwerth £18 miliwn a ddarparwyd ym mis Ebrill gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymru Greadigol a Chwaraeon Cymru.

Daw y cyhoeddiad wrth i nifer o sefydliadau ac unigolion elwa eisoes o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn cael ei dargedu tuag at nifer fawr o geisiadau, sydd eisoes wedi eu derbyn gan Lywodraeth Cymru – gan gefnogi sefydliadau yn y sectorau diwylliannol, creadigol, digwyddiadau a threftadaeth – i sicrhau bod yr arian hwn yn cyrraedd mwy o rannau o’r sector cyn gynted â phosibl.

Caiff y cyllid ei ddefnyddio i agor trydydd cam y Gronfa Gweithwyr Llawrydd llwyddiannus fydd yn gweld £3.5 miliwn pellach ar gael ledled y wlad ar draws pob ardal awdurdod lleol o 10 y bore dydd Llun 23 Tachwedd i weithwyr llawrydd yn y sector creadigol.

Mae’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd gwerth £7 miliwn eisoes wedi cefnogi 2,800 o weithwyr llawrydd gyda grant o £2,500 yr un. Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn cefnogi 1,400 o bobl yn ychwanegol.

Hyd yn hyn mae mwy na £30 miliwn wedi ei ddosbarthu drwy Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, gyda Cyngor Celfyddydau Cymru yn neilltuo pecyn £20 miliwn i’r sector y mis diwethaf.