Newyddion

Grantiau Strategol i’r Celfyddydau - gronfa nawr ar agorMae’r gronfa uchod nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. 9yb, 26 Chwefror, 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am grant ar gyfer cynlluniau i’w cynnal yn ystod 2020-2022.
Mae’r gronfa yn agored i unrhyw fudiad sy’n cydymffurfio â’r canllawiau ymgeisio a atodir yma. Gall ymgeiswyr ymgeisio am hyd at £15,000 y flwyddyn. Swm o oddeutu £85,000 y flwyddyn sydd ar gael i’w ddyrannu felly bydd cystadleuaeth ar gyfer adnoddau prin.
Anogir ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau realistig sy’n arddangos cydymffurfiad clir gyda’r canllawiau. Atodir y ffurflen gais, canllawiau cymhwyster a chopi drafft o Gynllun Celfyddydau Gwynedd.
Am fwy o fanylion am y gronfa cysylltwch trwy ebyst yma
Ffurflen gais yma - Ffurflen Gais Grantiau Strategol i’r Celfyddydau.Strategic Grants for the Arts 2020.22
Darllenwch Cynllum Celfydydau Gwynedd yma - Cynllun Celfyddydau Gwynedd
Darllenwch canllawiau yma - Grantiau Strategol i’r Celfyddydau Canllawiau Cymhwyster Strategic Grants for the Arts Eligibility Guidelines 2020.22
Ceisiadau i’w hanfon at Cist Gwynedd