Newyddion

Gronfa Ymsefydlogi i Unigolion ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr creadigol sy’n llawrydd ar agor o 29 Mai, 2020Cronfa ymsefydlogi i unigolion

Ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n ceisio goroesi’r bygythiad i’w bywoliaeth oherwydd coronafeirws.

Nod y gronfa yw cefnogi artistiaid llawrydd ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru sy’n ceisio goroesi’r bygythiad i’w bywoliaeth oherwydd coronafeirws. Bwriad yr arian yw eu helpu i feithrin cadernid a chynnal ymarfer creadigol.

Mae grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael.

Mae’r gronfa ar agor am geisiadau:

Ddydd Gwener 29 Mai 2020 tan ddydd Llun 15 Mehefin 2020

Rydym ni’n gobeithio gwneud penderfyniadau mewn 4 wythnos o’r dyddiad cau.

Cliciwch yma am rhagor o fanylion