Newyddion

Gwasanaeth Llyfrgell – Gwasanaeth newydd Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Cludo i’r CartrefRydym yn falch o gyhoeddi y bydd 6 llyfrgell Gwynedd yn ailagor yn rhannol ar Orffennaf 1af.

Bydd y 6 llyfrgell ar gael i chi archebu a chasglu eitemau - bydd y llyfrgell yn cysylltu gyda chi pan fydd yr eitemau yn barod i’w casglu, a threfnu amser ar gyfer gwneud hynny. Ar gyfer y sawl sy’n methu ag ymweld â’u llyfrgell i gasglu llyfrau - am ba bynnag reswm - bydd modd archebu llyfrau ar gyfer eu cludo i’r cartref.

Y Llyfrgelloedd a fydd yn darparu gwasanaeth fydd: Llyfrgell Caernarfon, Llyfrgell Bangor, Llyfrgell Pwllheli, Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Llyfrgell Dolgellau a Llyfrgell Tywyn. Bydd yr oriau arferol wedi newid.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael rhestr lawn o amseroedd agor a manylion cyswllt pob llyfrgell :Amseroedd newydd Llyfrgelloedd Gwynedd

Mae sawl ffordd i archebu llyfrau – trwy ffonio, e-bost neu ddefnyddio’r ffurflen archebu ar dudalen gwe Llyfrgelloedd Gwynedd yma. Byddwn angen eich enw, cyfeiriad, rhif ffon a rhif cerdyn.

Os nad ydych yn aelod Llyfrgell yn barod, yna gallwch ymaelodi ar-lein neu ffonio’r gwasanaeth.

Os oeddech yn derbyn y Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref yn flaenorol byddwn yn ail-gychwyn y gwasanaeth yma ar ei ffurf newydd yn fuan, a bydd ein gyrwyr yn cysylltu yn uniongyrchol gyda holl ddefnyddwyr y Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ymlaen llaw i egluro y drefn newydd.

Cofiwch:

· Nid ydym yn codi dirwyon ar unrhyw eitem.

· Peidiwch poeni am y cyfnod benthyg a dychwelyd llyfrau – rydym yn adnewyddu eich llyfrau yn otomatig.

· Ni fydd rhai gwasanaethau ar gael ar hyn o bryd, megis defnyddio cyfrifiadur a llungopïo.

· Bydd mesurau diogelwch yn eu lle, i ddiogelu defnyddwyr a staff.