Newyddion

Gwirfoddolwr Diwrnodau Meddiannu Kids in Museums – Gogledd CymruYdach chi?

  • eisiau cael profiad a sgiliau mewn cynllunio a rhedeg digwyddiadau
  • yn chwilio am brofiad o wirfoddoli mewn amgueddfa neu safle treftadaeth
  • yn mwynhau gweithio gyda phlant a phobl ifanc
  • â sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac yn ysgrifenedig
  • â sgiliau technoleg gwybodaeth da
  • yn brydlon a dibynadwy
  • dros 18 oed

Os felly,

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu cynllunio a chynnal digwyddiad yn rhan o’n menter genedlaethol, y Diwrnod Meddiannu.

Mae’r Diwrnod Meddiannu’n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc feddiannu swyddi mewn amgueddfeydd sy’n cael eu cadw fel arfer i staff yr amgueddfa, swyddi megis arweinwyr teithiau, staff croesawu, curaduron a mwy (28 Mehefin a 22 Tachwedd). Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth os gwelwch yn dda: kidsinmuseums.org.uk/what-we-do/diwrnod-meddiannu-cymru/

Mae Diwrnodau Meddiannu Digidol i Bobl Ifanc yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc feddiannu platfformau digidol, yn cynnwys Instagram, Facebook, gwefannau sefydliadau a sianelau YouTube. Os oes gennych ddiddordeb yn y Diwrnod Meddiannu Digidol i Bobl Ifanc ar 16 Awst bydd gofyn i chi fod â phrofiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol megis Twitter ac Instagram.

Y rôl

Bydd y rôl yma’n rhoi’r cyfle i chi gael profiad o drefnu a chynnal digwyddiadau mewn amgueddfa neu sefydliad treftadaeth ochr yn ochr â phobl ifanc. Bydd gofyn i chi wirfoddoli mewn amgueddfa neu safle treftadaeth sy’n lleol i chi i helpu’r sefydliad i gynllunio a rhedeg eu Diwrnod Meddiannu gyda phlant neu bobl ifanc sy’n byw yn yr ardal.

Ymrwymiad

12 awr o leiaf yn ystod y cyfnod cyn y tri Diwrnod Meddiannu yn 2019.

Gall y diwrnodau a’r oriau fod yn hyblyg yn dibynnu faint o staff yr amgueddfa sydd ar gael, ond bydd y gwaith fel arfer yn ystod yr oriau agor, sef 9am-5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl, anfonwch e-bost i: getinvolved@kidsinmuseums.org.uk

  • I gymryd rhan yn ein Diwrnod Meddiannu ar 28 Mehefin, cysylltwch â ni erbyn Dydd Mawrth 30 Ebrill.
  • I gymryd rhan yn ein Diwrnod Meddiannu Digidol i Bobl Ifanc ar 16 Awst, cysylltwch â ni erbyn Dydd Mawrth 11 Mehefin.
  • I gymryd rhan yn ein Diwrnod Meddiannu ar 22 Tachwedd, cysylltwch â ni erbyn Dydd Mawrth 10 Medi.