Newyddion

Neuadd Bentref RithwirCroeso i’r Neuadd Bentref Rithwir!

Mae’r Neuadd Bentref Rithwir yn dod â rhaglen o weithgareddau ar-lein â thema i chi sydd wedi’u cynllunio i guro diflastod ynysu. Arweinir y gweithgareddau gan diwtoriaid arbenigol, cydlynwyr gweithgaredd y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a gwirfoddolwyr ac fe’u cynlluniwyd i wneud gartref heb fawr o le nac offer sydd eu hangen.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pobi a chadw gwneud, ymarfer corff ysgafn a dawns, celf a chrefft a mwy i ddod. Mae yna lawer o weithgareddau i ddewis ohonynt fel y gallwch chi barhau i fwynhau’r pethau rydych chi’n hoffi eu gwneud a dysgu rhywbeth newydd hefyd!

Cliciwch yma i ymweld â Rhybudd Rhithwir Neuadd y Pentref i weld beth y gallwch chi ymuno ag ef

Neu cliciwch yma i ymuno trwy’r grŵp facebook Neuadd Bentref Rithwir

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau!