Newyddion

Nyth gan Frân WenParatoi ar gyfer cynllunio.

Datblygiad Nyth yn dod i ddiwedd cam 3 - a ‘da ni angen eich help.

Ein bwriad yw datblygu hen eglwys wag yng nghanol Bangor yn hwb celfyddydol, diwylliannol a chymunedol yn bwrpasol i bobl ifanc.

Cliciwch yma am llinell amser Nyth

Rydym yn gobeithio cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ein cartref newydd ddiwedd mis Gorffennaf 2020.

Ond cyn i ni wneud hynny, byddwn yn gwerthfawrogi eich sylwadau er mwyn gwella ein dealltwriaeth o’ch anghenion wrth i ni fynd ati i gynllunio ein rhaglen o weithgareddau.

Gallwch wneud hynny drwy gwblhau’r arolwg byr yma.