Newyddion

Oriel Plas Glyn Y-Weddw - ar gau am gyfnod estynedigOherwydd gwaith paratoadol ar gyfer y caffi newydd gaiff ei adeiladu yn 2021 bydd yr oriel, caffi a’r siop ar gau am gyfnod estynedig hyd Ionawr 30ain 2021. Bydd gweithiau celf a rhai o eitiemau o’r siop ar gael dros y we yma Cadwch lygad ar ein gwefan a’n cyfrifon cymdeithasol neu cysylltwch â’r oriel am fanylion.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad dros y misoedd nesaf i’ch diweddaru wrth i ni gamu mlaen gyda’r datblygiad cyffrous hwn yn y Plas. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am nawdd o Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru sy’n sicrhau bod y gwaith adeiladu yn gallu mynd rhagddo a swyddi wedi’u diogelu dros y misoedd nesaf.

Rydym hefyd yn ddiolchgar am bob cymorth ganddoch chi a byddwn yn edrych ymlaen i’ch croesawu’n ôl pan fyddwn yn ail agor yn 2021 gyda rhaglen gyffrous o arddangosfeydd a gweithgareddau.

Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn.