Newyddion

Poster Newydd Pum Ffordd at Les a’r CelfyddydauPoster Newydd Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau #COVID-19

Dyma boster newydd sy’n rhannu syniadau syml ar Y Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau. Awgrymiadau am ddulliau i gadw’n feddyliol iach yn ystod y cyfnod heriol yma yn sgil coronafeirws.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i lawrlwytho Pdf o’r poster -

Pdf Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau

Cliciwch yma am linc i fyrddau Pinterest sy’n cynnig adnoddau i’ch helpu hefyd

Gobeithio bod y syniadau hyn o gymorth i bawb, mae’n amlwg iawn ar hyn o bryd bod Celfyddydau Iechyd yn bwysicach nag erioed.