Newyddion

Prosiect Newydd gan Gofalwyr GwyneddMae ‘Amser i Mi’ yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae’r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle mae gofalwyr yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau na fyddent o bosibl yn gallu eu gwneud fel arfer ac yn archwilio cyfleoedd newydd. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o edrychiadau grŵp o ryfeddodau mawr y byd, i ymarfer corff i ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy.

Mae’r sesiynau hyn i gyd yn ymwneud â chi a’ch lles.

Dewch draw i gael ychydig o hwyl, cymerwch hoe o’ch trefn ddyddiol a rhannwch wahanol brofiadau tra yng nghwmni gofalwyr eraill.

Cliciwch yma i weld pa weithgareddau sydd ar gael