Newyddion

Rhaglen Newydd 2022RHAGLEN NEWYDD 2022

Mynd mewn i’n cymunedau, yn cyd-weithio gyda phartneriaid ac yn teithio ledled y wlad i ddathlu persbectif ein pobl ifanc.

Byddwn yn teithio theatrau Cymru gydag Ynys Alys ym mis Mawrth. Cynhyrchiad newydd sbon sy’n cyfuno theatr, rap a pop ac yn dilyn merch ifanc wrth iddi chwilio am ei hannibyniaeth.

Bydd y prosiectau Nabod a Dim Byd Fatha Chdi yn rhoi cyfle i ddyrchafu lleisiau pobl ifanc drwy cyd-greu a gwthio newid yn ein cymdeithas.

Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen ‘sgwennwyr newydd llynedd, byddwn yn parhau gyda’r bartneriaeth gyda Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddatblygu artistiaid theatr newydd.