Newyddion

Rhaglen Newydd Frân WenI bobl ifanc. Gyda phobl ifanc.

Ein rhaglen fwyaf cydweithredol erioed.

Gyda Chwmni Ifanc Frân Wen wrth galon ein rhaglen, dros y 6 mis nesaf byddwn yn tynnu hen glasuron yn gria’, yn rhoi stamp Frân Wen ar sioe gerdd ac arbrofi gyda theatr gig am y tro cyntaf.

Heb anghofio wrth gwrs am ddatblygiadau Nyth - ein cartref newydd sbon ym Mangor.