Newyddion

Rhoi Llwyfan i’r Iaith yn y CelfyddydauAdnoddau newydd sbon er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Iaith Gymraeg

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda chymorth oddi wrth Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi creu pecyn newydd cynhwysfawr o adnoddau hybu dwyieithrwydd. Nod y pecyn yw helpu i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn gweithgarwch celfyddydol, i greu llefydd gwaith mwy dwyieithog, ac i gynnig cymorth i unrhyw un ym maes y celfyddydau sydd am ddysgu Cymraeg, wella eu sgiliau iaith neu roi hwb i’w hyder wrth siarad Cymraeg.

Ymysg yr adnoddau newydd ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru mae:

Holiadur i fesur pa mor ddwyieithog ydy gweithgareddau cwmni neu sefydliad celfyddydol

Cyngor ar gynllunio gweithgareddau’n ddwyieithog a datblygu gweithle dwyieithog

Esboniad o Ddeddfwriaeth Iaith

Gwybodaeth am greu brand a delwedd ddwyieithog

Arweiniad ar sut i gael mynediad at wersi Cymraeg neu wella sgiliau iaith

Comisiynwyd cwmni Birchall a Thomas i gynllunio a pharatoi’r cynnwys ac mae’r Pecyn Adnoddau ar gael ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru: https://arts.wales/cy/gweithredu-yn-ddwyieithog-cyflwyniad