Newyddion

Sefydlu Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf gwerth £5.25mMae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £5.25m ar gael i gynorthwyo sefydliadau celfyddydol, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a sinemâu annibynnol Cymru drwy fisoedd y gaeaf, mewn cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.

Diben y gronfa hon yw cefnogi sefydliadau sydd mewn trafferthion gwirioneddol - sydd mewn perygl o gau neu y bydd swyddi’n cael eu colli - oni bai bod cymorth pellach yn cael ei ddarparu. Rhaid i’r risg hon fod o ganlyniad uniongyrchol i effaith barhaus Covid-19.

Bydd y gronfa newydd yn rhoi cymorth hanfodol i sefydliadau yn y sectorau diwylliannol hyn ledled Cymru, llawer ohonynt yn cael eu rhedeg yn wirfoddol neu ddielw. Mae hyn yn ychwanegol at y gronfa £60m a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog i gynorthwyo busnesau y mae’r cyfyngiadau newydd yn effeithio arnynt.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi cydweithio i ddadansoddi’r sectorau hyn a nodi’r angen am gymorth ychwanegol, er mwyn sicrhau bod sefydliadau yn y sectorau hyn yn parhau i fod yn hyfyw dros y misoedd nesaf.

Bydd y gronfa, a fydd yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 2022, yn agor ar gyfer ceisiadau ddydd Mercher 12 Ionawr 2022 a bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cyflwyno cais ar-lein erbyn y dyddiad cau o 5.00 pm ddydd Mercher 26 Ionawr 2022.

Yn ystod y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £86.2m o gyllid i sicrhau sefydlogrwydd hirdymor y sector diwylliannol ar draws nifer o gronfeydd, gan arwain at y mwyafrif llethol, os nad bob lleoliad, yn osgoi cau yn barhaol.

Mwy yma