Newyddion

Ta Ta 2020WEL, AM FLWYDDYN!

Dechreuodd hi gyda chlec ôl-apocalyptaidd ac mae’n gorffen gyda thân yn ein boliau, gobaith a chyffro.

Darllenwch mwy am ein blwyddyn eithriadol, gan gynnwys…

// Taith genedlaethol lwyddiannus o Llyfr Glas Nebo

// Cyflogi 109 o artistiaid llawrydd

// 14,292 wedi gweld ein gwaith

// 4,133 wedi cymryd rhan yn ein gweithgareddau

// 7 comisiwn theatr newydd

// Datblygu cartref newydd £3.8m ym Mangor

Wrth i ni baratoi i ffarwelio â 2020, edrychwn yn ôl â balchder yn yr hyn yr ydym wedi llwyddo i’w gyflawni gyda chefnogaeth ein harianwyr, artistiaid talentog a’n pobl ifanc anhygoel.