Newyddion

Tîm newydd yn Plas Brondanw!Blwyddyn newydd dda!

Mae tîm newydd yn Plas Brondanw!

Hoffwn ddiolch i Dylan Williams am ei holl waith yn sefydlu a churadu’r oriel ers ei sefydlu yn 2016, a dymunwn ymddeoliad hapus iddo.

Rydym yn arbennig o falch o fedru cyhoeddi bod y rhaglen o arddangosfeydd a drefnwyd gan Dylan ar gyfer 2020 wedi cael eu aildrefnu, ac y byddent yn digwydd yn 2022, gan agor yn mis Mawrth gyda’r arddangosfa Agored. Byddwn yn gwneud cyhoeddiadau pellach ynglŷn a hyn maes o law.

O hyn allan bydd y swydd curadur yn cael ei rhannu. Bydd Rachel Hunt yn gyfrifol am gasgliadau, yn cynnwys archif Susan Williams Ellis. Bydd Seran Dolma yn gyfrifol am ddigwyddiadau yn cynnwys gweithdai, cyrsiau, clybiau, sgyrsiau ac yn y blaen. Bydd Anthony Morris yn gyfrifol am arddangosfeydd celf cyfoes.

Rydym yn gyffroes iawn i fod yn gweithio gyda’n gilydd yn y lle arbennig hwn, ac edrychwn ymlaen yn fawr i’ch croesawu chi yma.

Byddwn mewn cysylltiad eto’n fuan gyda rhagor o wybodaeth a chyfleon i fynegi eich syniadau.

Gyda dymuniadau gorau ar gyfer y flwyddyn newydd,

Seran, Anthony a Rachel.**