Newyddion

Tri cham yn nes i NythMae Cwmni’r Frân Wen yn falch iawn o gyhoeddi bod Nyth wedi sicrhau cyllid o £3.21m i drawsnewid yr hen Eglwys y Santes Fair, sy’n adeilad rhestredig gradd II, yng nghanol ddinas Bangor.

Mae’r prosiect wedi derbyn £1.8m gan y Loteri Genedlaethol, a weinyddir trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, £1.2m trwy Gyngor Gwynedd gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, £200,000 gan Ymddiriedolaeth Garfield Weston a £10,000 gan The Pennant Foundation.

Darllenwch mwy yma…