Newyddion

Ymaelodi hefo Gwynedd Greadigol!Gweithio yn y maes Creadigol a’r Celfyddydau?

Isio bod yn aelod o Rwydwaith Gwynedd Greadigol?

Beth am ymaelodi hefo Gwynedd Greadigol?

Ein nôd yw cysylltu pobl sy’n gweithio yn y maes creadigol, annog pobl i weithio gyda’i gilydd, a hybu’r celfyddydau i bawb yng Ngwynedd.

Rydym yn awyddus i gynyddu nifer ein haelodau ac yn anog:

  • Artistiaid,
  • Llenorion,
  • Actorion,
  • Cerddorion
  • Mudiadau Celfyddydol

i ymuno a’r rhwydwaith.

Ffi ymaelodi i unigolion yw £10 a £20 i Sefydliadau.

Llenwch y ffurflen ymelodi ar ein gwefan, neu i dderbyn ffurflen ymaelodi cysylltwch a post@gwyneddgreadigol.com.