Newyddion

Ymgynghoriad byr sy'n ymwneud â chelfyddydau Africanaidd yn Neuadd OgwenNeges gen ein partneriaid prosiect The Successors of the Mandingue

“Mae Neuadd Ogwen, Olynwyr y Mandingue, BACA, a Kobenawati yn gweithio mewn partneriaeth i archwilio’r diddordeb a’r cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau celfyddydol Affrica yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru i wneud rhywfaint o ymchwil i’r galw ac unrhyw rwystrau posibl yn o ran perfformiadau rhyngwladol, gwyliau, a gweithdai cymunedol a chyfranogi. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau’r arolwg cyflym hwn ar ein rhan, ac os oes gennych ddiddordeb mawr yn y maes hwn byddem yn hapus i siarad rhywfaint mwy! “

Byddem yn gwerthfawrogi eich cyfranogiad yn eu ymgynghoriad byr isod sy’n ymwneud â chelfyddydau Africanaidd

Cliciwch yma i gael yr arolwg “Diddordeb mewn celfyddydau Affricanaidd”

Cliciwch yma i gael yr arolwg “Diddordeb mewn celfyddydau Affricanaidd - Lleoliadau a Hyrwyddwyr”

Diolch!