Newyddion

Yn cyflwyno gwefan Ynys PlastigMae Ynys Blastig yn Gomisiwn Creadigol gan Gyngor Gwynedd i leihau defnydd o blastig.

Maent yn grwp o artistiaid sy’n gweithio hefo cymunedau yn greadigol i greu ‘nudges’ i drio annog pobl i ddefnyddio llai o blastig. Mae ‘nudges’ yn ffordd o drio perswadio pobol i ymddwyn yn wahanol heb bregethu a bod yn gas. Mae’r prosiect yn gweld y celfyddydau a chreadigrwydd fel arf allweddol i fynegi a dehongli ein byd o’n cwmpas gan greu fforwm diogel i sbarduno trafodaeth ehangach ymysg ein cymunedau am lesiant corfforol, meddyliol, economaidd ac amgylcheddol.Mae Ynys Blastig yn grŵp o artistiaid sydd wedi creu

Bwriad y prosiect ydi hyrwyddo meddylfryd creadigol y cyfranogwyr trwy greu gweithgareddau ymarferol ,aml ffurf ar gelfyddyd, ar blatfformau digidol. Bydd y gwaith yn arwain at gynyddu ymwybyddiaeth yr unigolion o’u llesiant a sut mae ei hyrwyddo a’i warchod dan amgylchiadau heriol yn fyw ac ar blatfformau digidol. Bydd y cyfranogwyr yn meithrin sgiliau ac yn cydweithio gyda’r tim artistig i ddyfeisio gwaith celfyddydol arloesol ac uchelgeisiol sy’n gallu arwain at newid cadarnhaol mewn hunan werth, uchelgais i ddatblygu dinasyddion cyfrifol yn y byd.

Mae’r grŵp wedi creu gwefan fel pwynt adnoddau a gwybodaeth canolog ar gyfer y prosiect, gan gynnwys adnoddau creadigol, straeon, podlediadau, ac awgrymiadau ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae hwn yn brosiect hynod gyffrous a chadarnhaol, ac rydym yn eich gwahodd i gael golwg trwy’r wefan ar y ddolen isod i ddysgu mwy amdano.

https://www.ynysblastig.com/

Mae’r tîm yn awyddus i weithio gyda chymunedau / ysgolion / sefydliadau / unigolion lleol, felly Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithredu â thîm Ynys Blastig, cysylltwch â nhw trwy’r adran cysylltu â ni ar y wefan.