Be sy’ mlaen?

Gweithdai dawns a cherddoriaeth i blant
Cyfres o weithdai a gwersi Dawns a Cherddoriaeth i blant cyffrous, gan ddechrau Medi 29ain.

Dawns, Piano, Canu, Rap a Cherddoriaeth Ddigidol, Gitâr, Drymio, Jamio ac Ysgrifennu Caneuon, Gitâr Bas

I ddarganfod mwy ac i archebu lle, cysylltwch â Neuadd Ogwen