Be sy’ mlaen?

CADcentre
Mae CADcentre yn ddarparwr hyfforddiant wedi’i leoli ym Mangor sy’n cynnig NVQ’s yn y gweithle.
Y cyrsiau sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd yw -
Cefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion - CGC lefel 2 a 3
I.T - NVQ lefel 2 a 3
Gwasanaeth i gwsmeriaid - CGC lefel 2 a 3
Gweinyddiaeth Busnes - NVQ lefel 2, 3 a 4
Rheoli Prosiectau - CGC lefel 4
Manwerthu - NVQ lefel 2
Mae’r Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol hefyd yn rhan o’r fframwaith.
Gallwn hefyd helpu i ddod o hyd i brentisiaid i gwmni trwy ddefnyddio’r cynllun Paru Prentisiaethau neu’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwr.
Cysylltwch â CADcentre ar Freephone 0808 2000 129 neu anfonwch e-bost yma
I ddysgu mwy am CADcentre cliciwch yma