Be sy’ mlaen?

Lles Creadigol Sir Ddinbych - 9fed i 14eg o Fawrth 2020
Lles Creadigol Sir Ddinbych - 9fed i 14eg o Fawrth 2020

Dathlu’r Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych a Chanolfan Grefftau Rhuthun yn cynnal rhaglen wythnos o Weithdai Ymwybyddiaeth Ofalgar Creadigol, sesiynau Lles Creadigol Cymunedol a Thrafodaethau am rôl y Celfyddydau mewn Rhagnodi Cymdeithasol rhwng 9fed - 14eg Mawrth, 2020. Mae’r digwyddiad yn rhan o’r Dathlu Celfyddydau yn Iechyd a Lles Gogledd Cymru Mawrth 2020.

Dydd Mawrth 10fed Mawrth

Rôl y celfyddydau mewn rhagnodi cymdeithasol

12 -3.30

Am ddim - ffoniwch i archebu lle, lleoedd cyfyngedig

Datblygu safonau arfer da ar gyfer y celfyddydau ym maes iechyd

Dydd Mercher 11eg Mawrth

12 - 3.30

Am ddim - ffoniwch i archebu lle, lleoedd cyfyngedig

Am wybodaeth bellach cysylltwch a Sian Fitzgerald