Be sy’ mlaen?

Ysgrifennu creadigol digymell gyda Kathy Hopewell
Ysgrifennu creadigol digymell

Gyda Kathy Hopewell

Cwrs o chwe sesiwn - yn dechrau Chwefror 29 ac yna’n rhedeg bob yn ail fore Sadwrn 10am - 1pm

Dydd Sadwrn Chwefror 29ain

Dydd Sadwrn Mawrth 14eg

Dydd Sadwrn Mawrth 28ain

Dim sesiwn dros Pasg, wedyn: -

Dydd Sadwrn Ebrill 18fed

Dydd Sadwrn Mai 9fed

Dydd Sadwrn Mai 23ain

Cost - £ 150

Am mwy o fanylion ac i archebu lle cliciwch yma