Newyddion

Calan • Gwilym Bowen Rhys Prynwch fideo o setiau’r Stafell FywDiolch am ymuno â ni yn y Stafell Fyw nos Fercher, roedd hi’n noson i’w thrysori! Roedden ni’n falch iawn o allu cyflwyno dwy set danllyd gan gerddorion mor dalentog, ac roedd gweld gymaint o bobl yn canmol a gwerthfawrogi’r gerddoriaeth yn y sylwadau yn galonogol iawn. Diolch i chi gyd am yr ymateb gwych.

Os hoffech chi gadw copi o’r perfformiadau – neu os wnaethoch chi lwyddo i’w methu, rhywsut! – mae modd eu gwylio a’u lawrlwytho o’n gwefan am £5 yn unig, gyda’r elw yn cael ei rhannu rhwng yr artistiaid.

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho’r perfformiadau