Newyddion

‘FFORDD SAIN: Archwilio Cymru a Hunaniaeth Gymreig Drwy Gyfrwng Cerddoriaeth, Ar Hyd Ffordd Fwyaf Eiconig Cymru‘FFORDD SAIN: Archwilio Cymru a Hunaniaeth Gymreig Drwy Gyfrwng Cerddoriaeth, Ar Hyd Ffordd Fwyaf Eiconig Cymru

Bydd Ffordd Sain, sy’n dechrau ym mis Mawrth 2022, yn harneisio grym cerddoriaeth a’r ffordd eiconig hon er mwyn archwilio cysylltedd pobl â Chymru, ei thirwedd gyfnewidiol, a’r syniadau ynglŷn â ‘Chymreictod’

O Landudno i Fae Caerdydd, mae’r A470 yn troi a throelli am tua 200 milltir. Mae’n ymestyn o’r Gogledd i’r De ac yn cysylltu gorffennol, presennol a dyfodol Cymru.

Mae cymaint o ddiwylliant, hanes ac iaith ein gwlad yn arwain yn ôl at yr ‘asgwrn cefn’ du hwn ac eto nid yw’r diffiniad o Gymreictod yng Nghymru erioed wedi bod mor anodd.

Bydd Ffordd Sain, sy’n dechrau ym mis Mawrth 2022 ac sy’n cael ei ariannu drwy gynllun Creu Cyngor Celfyddydau Cymru, yn harneisio grym cerddoriaeth a’r ffordd eiconig hon er mwyn archwilio cysylltedd pobl â Chymru, ei thirwedd gyfnewidiol, a’r syniadau ynglŷn â ‘Chymreictod’.

“Rydym wedi bod yn datblygu’r syniad hwn ers peth amser ar ôl i ymgynghoriad ganfod bod y cwestiwn wedi dod yn fwy perthnasol nag erioed ers datganoli a’i amlygrwydd cynyddol yn ystod argyfwng coronafeirws,” meddai Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr CGC. “Ein nod yw dogfennu, archwilio a dathlu hunaniaeth, cymuned ac amrywiaeth. Rydyn ni’n awyddus i ddarganfod beth yn union mae bod yn Gymry yn ei olygu.”

Gan ddefnyddio ei brofiad fel un o sefydliadau mwyaf blaenllaw Cymru sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth, bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn gweithio’n agos â deg grŵp o ardaloedd ar hyd yr A470. O’r brifddinas i drefi cymoedd hanesyddol Pontypridd a Merthyr Tudful, drwy bentrefi amaethyddol gwledig y Canolbarth hyd at gopaon dramatig y Gogledd ac yna’n ôl i lawr i dref glan môr Fictoraidd Llandudno. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ffurfiau a fydd yn adlewyrchu natur gerddorol pob ardal - o ysgrifennu caneuon i deithiau cerdded sain, corau traddodiadol y bryniau i seinweddau dinesig arbrofol - mae Ffordd Sain yn addo cyflwyno calendr cyffrous o weithgareddau, digwyddiadau, sesiynau a sioeau wedi’u hysbrydoli gan yr A470.

O fynyddoedd y Gogledd i dirwedd ôl-ddiwydiannol y De, bydd Ffordd Sain yn dogfennu ei ganfyddiadau drwy fap rhyngweithiol a fydd yn crynhoi golygfeydd a synau’r briffordd sonig syfrdanol hon. Drwy gynnwys recordiadau sain, fideos, ffotograffau a’r gair llafar/ysgrifenedig, bydd yn arwain ymwelwyr ar daith hanesyddol, dopograffig a chymdeithasegol i galon Cymru gan ddefnyddio cerddoriaeth fel cyfrwng. Wrth wneud hyn, bydd yn darparu cyrchfan ddigidol ar gyfer hunaniaeth Gymreig am flynyddoedd lawer i ddod.

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn elusen gelfyddydol genedlaethol, sy’n gweithio ar draws tirwedd greadigol Cymru.

Mae Ffordd Sain yn cael ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru