Newyddion

Llyfr Lloffion Celfyddydau Cymunedol Gwynedd - 2020 -2021 Blwyddyn Cofnodau Clo CovidGobeithio bod pawb yn cadw’n iawn ar ôl blwyddyn anodd iawn. Er gwaethaf y cyfyngiadau Covid rydym wedi cadw’n brysur yn estyn allan i’r gymuned gyda llawer o wahanol brosiectau creadigol. Hoffem rannu ein Llyfr Lloffion Celfyddydau Cymunedol Gwynedd i ddangos i chi’r holl wahanol brosiectau sydd wedi bod yn rhedeg. Mae’n cynnwys lluniau a rhai manylion am y cynlluniau a wnaed gan Gelf Gymunedol Gwynedd yn ystod 2020/21.

Dyma ddolen i fersiwn ar-lein

https://issuu.com/celfyddydaucymunedolgwynedd/docs/llyfr_lloffion_celfyddydau_cymunedol_20_21__3_-com

neu gopi PDF os yw’n well gennych.

Llyfr Lloffion Celfyddydau Cymunedol 20 21 (3) compressed

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau!