Newyddion

Mainc Cyfeillgarwch 2023Mainc Cyfeillgarwch 2023

Mae mainc cyfeillgarwch i ddathlu Eisteddfod Brodwyfor1975 ac Eisteddfod Genedlaethol Llyn a Eifionydd 2023 yn ôl yn y dref.

Diolch i Cyngor Gwynedd am osod o nôl yn ei le; tu allan i Encil y Coed yng Nghricieth, ac i fyfyrwyr dysgwyr Cymraeg - Gogledd Orllewin o Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor a Choleg Meirion- Dwyfor am y gwaith dylunio.

Mae’n werth ei weld, galwch heibio.

Erthygl am y fainc cyfeillgarwch