Newyddion

Swyd - Swyddog Addysg GymunedolAmgueddfa Llandudno

Cronfa Dreftadaeth

Swyddog Addysg Gymunedol (SAG) -
Cyflog £ 25,000 (Llawn Amser)
Hoffech chi helpu llunio dyfodol Amgueddfa Llandudno?
Mae cyfle cyffrous wedi codi i SAG â chymwysterau addas gynorthwyo i ddatblygu’r amgueddfa yn ei newydd wedd. Bydd yn ofynnol i’r SAG datblygu a darparu rhaglenni dysgu a dehongli integredig, ac adnoddau ategol gan ddefnyddio arddangosfeydd a chasgliadau Amgueddfa Llandudno. Perthnasedd i anghenion Y Cwricwlwm Cenedlaethol i Gymru, dysgu gydol oes y gymuned ehangach, a Chynllun Gweithgaredd y Prosiect ***

SYLWCH DDYDDIAD CYFWELIAD SEFYDLOG 28 Chwefror 2020

Am becyn cais, cysylltwch â Roy Haley yma
Ffôn 01492 546 797. Dyddiad cau: CANOL DYDD, Dydd Gwener 14 Chwefror 2020